۱۳۸۷ شهریور ۱۳, چهارشنبه

دافغانستان وبلاگ ليکوونکو کانون

ددى کانون هدف او انددافغانستان دوبلاگ ليکوونکو له حقونو څخه ملاتړ او دوبلاگ ليکنى پرمختگ او عام کول دى. پدى کانون کى دغړيتوب لپاره هيله ده چى له دى afghanpenlog@gmail.com آدرس سره اړيکه ونيسى. پدى کړى کى يوځاى کيدل ځانگړى شرايط نلرى. البته خپلواک او بى پرى بريالان او ليکوالان هم کولاى شى پدغه کانون کى غړى شى. دافغانستان له ټولو وبلاگ ليکوونکو څخه هيله کؤ ترڅو پدى کړى کى سره راټول ،دوينا آزادى او دافغانستان وبلاگ ليکنى نړى ته يوه دريڅه پرانيځى. دغه کانون دڅوتنو افغان وبلاگ ليکوونکو په مټ او ملگرتيا جوړ شوى چى په راتلونکو کى به ددى کانون دټولو غړو نومونه خپاره شى.

ددى کانون درى www.afghanpenlog.com ژبى برخه داده

ددى کانون انگريزى www.afghanpenlog-en.blgospot.com, ژبى برخه داده

Read more...

کانون وبلاگ نویسان افغانستان - بخش پشتو

به زودی در این صفحه به زبان پشتو نشرات خواهد شد.

Read more...